Polskie towarzystwa naukowe w świecie

 

 


 

Polscy uczeni w świecie 

Wymiana inspiracji i wiedzy w kontaktach uczonych Europy Środkowej

 

 


 

Delegatury RP na terenach Kazachstanu w latach 1941–1943

 

 


 

 

  Patronat Honorowy
 
 

 

 
  Organizator  
   
 Współorganizatorzy
 

 

     


 

 

Kongres organizowany przy wsparciu finansowym
   

 

 
Partnerzy
     
 
 
        
         

 

Zadanie współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

Back to top