I Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie

zorganizowany przez Polską Akademię Umiejętności i Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

odbył się w dniach 8-11 września 2005 roku

 

Program

 

Jego celem była prezentacja dorobku i problemów towarzystw naukowych oraz nawiązanie współpracy pomiędzy polskimi uczonymi działającymi w różnych krajach i na różnych kontynentach a Polską Akademią Umiejętności.

W końcowej uchwale I Kongresu znalazła się propozycja ponownego spotkania w 2008 roku.

Wykłady wygłoszone podczas Kongresu zostały wydane drukiem (okładka) (spis treści) (wstęp)

 

Fotorelacja z 9 września 2005

Obraz 021
Obraz 028
Obraz 032
Obraz 034
Obraz 035
Obraz 041
Obraz 043
Obraz 046
Obraz 049
Obraz 050
Obraz 054
Obraz 065
Obraz 070
Obraz 072
Obraz 073
Obraz 075
Obraz 109
Obraz 118
Obraz 120
Obraz 125
Obraz 141

 

Fotorelacja z 11 września 2005

11IX_004
11IX_014
11IX_015
11IX_067
11IX_085
11IX_089

 

 

 

  Patronat Honorowy
 
 

 

 
  Organizator  
   
 Współorganizatorzy
 

 

     


 

 

Kongres organizowany przy wsparciu finansowym
   

 

 
Partnerzy
     
 
 
        
         

 

Zadanie współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

Back to top