Kongresy Polskich Towarzystw Naukowych w Świecie obradują co trzy lata i gromadzą przedstawicieli ponad 80 krajów.

 

I Kongres (2005) doprowadził do nawiązania kontaktów z towarzystwami działającymi poza granicami Kraju.

II Kongres (2008) poświęcony był migracji Polaków do krajów zachodnich. przedstawianej z dwóch perspektyw: badań krajowych oraz prowadzonych przez środowiska polonijne.
W ramach II Kongresu odbyło się dodatkowo Sympozjum Polskich Inżynierów Ameryki Północnej zorganizowane w Akademii Górniczo-Hutniczej.

Hasłem III Kongresu (2011)  była „Młodzież polska na Obczyźnie- zadania edukacyjne”. Ważnym elementem Kongresu stała się oddzielna Sesja Medyczna zorganizowana przez
Profesora Andrzeja Szczeklika.

IV Kongres (2014)  obradował pod hasłem „Nowoczesne nauczanie tradycji ojczystych-Sybiracy i młodzież”. Stanowił on platformę debaty na temat losów Sybiraków oraz sposobów ich upamiętnienia i przekazania tej wiedzy młodemu pokoleniu. W porozumieniu z Kuratorium Oświaty zorganizowano ogólnopolski konkurs na esej o polskich zesłańcach na Syberię oraz specjalną sesję dla uczniów z całej Polski.

 

 

 

  Patronat Honorowy
 
 

 

 
  Organizator  
   
 Współorganizatorzy
 

 

     


 

 

Kongres organizowany przy wsparciu finansowym
   

 

 
Partnerzy
     
 
 
        
         

 

Zadanie współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

Back to top