REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

 

 

Uwaga:

  • Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży, noclegów i wyżywienia
  • Udział w konferencji jest bezpłatny, organizatorzy nie przewidują opłaty konferencyjnej

 

 

 

 

 

  Patronat Honorowy
 
 

 

 
  Organizator  
   
 Współorganizatorzy
 

 

     


 

 

Kongres organizowany przy wsparciu finansowym
   

 

 
Partnerzy
     
 
 
        
         

 

Zadanie współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

Back to top